Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI DESINFEKTIONSREINIGER 0164 5KG

Dostępność: Mała

Cena brutto: 42,69

Cena netto: 39,53 zł

Opis:

Alkaliczny płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek.

Charakterystyka:

Pianowy preparat myjąco - dezynfekujący

Produkt do zastosowań profesjonalnych

Właściwości i zakres stosowania

Alkaliczny płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek. Nie stosować do powierzchni aluminiowych. Stosowany w przemyśle mięsnym, napojowym, mleczarskim, spożywczym. Preparat zawiera w swoim składzie inhibitory korozji.

Sposób użycia Stężenie: 1,5-5,0 %

Temperatura: 20-55oC

Czas działania:- bakteriobojczego: 5-30 minut

-grzybobojczego: 15-30 minut

Po zastosowaniu myte powierzchnie oraz sprzęt służący do wykonywania zabiegow spłukać wodą pitną.

Czas wentylacji Dezynfekowane pomieszczenia wietrzyć przez 30 minut.

Skład Substancja czynna: 35 g/ 100 g podchlorynu sodu; wodorotlenek sodu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki kompleksujące i dyspergujące.

Wygląd Dane techniczne klarowna ciecz

pH (roztwor 1% w 20oC) 12,18

ChZT 88,2 g O2/ litr

Zawartość azotu: 0,63 g/ litr

Zawartość fosforu: 1,4 g/ litr

Przechowywanie Magazynowanie w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. +10oC do +25oC. Chronić przed dostępem powietrza oraz działaniem promieniowania słonecznego i ciepła.

Postępowanie z odpadami

Puste opakowania zwrocić dostawcy. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby stężonym preparatem. W przypadku niezamierzonego wycieku, preparat rozcieńczyć.

Właściwości biobójcze

1.Działanie bakteriobojcze na powierzchniach zgodnie z normą PN-EN 13697:2001 w czasie 5 minut w temperaturze 20oC w warunkach brudnych w stężeniu 2,0% w wodzie twardej.

2.Działanie grzybobojcze na powierzchniach zgodnie z normą PN-EN 13697:2001 w czasie 15 minut w temperaturze 20oC w warunkach brudnych w stężeniu 2,0% w wodzie twardej.

3.Działanie bakteriobojcze zgodnie z normą PN-EN 1276:2000 w czasie 5 minut w temperaturze 20oC w warunkach brudnych w stężeniu 2,0% w wodzie twardej.

4. Działanie grzybobojcze zgodnie z normą PN-EN 1650:1997 w czasie 15 minut w temperaturze 20oC w warunkach brudnych w stężeniu 2,0% w wodzie twardej.

5.Działanie biobojcze na Listerię monocytogenes ATCC 7644 zgodnie z normą PN-EN 13697:2002/Ap1:2003 w czasie 15 minut w temperaturze 20oC w warunkach brudnych w stężeniu 1% w wodzie twardej.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 3065/07

Atest NIZP-PZH HŻ/1289/2010

Pierwsza pomoc Preparat rozpuszcza substancje organiczne (wełnę, żywe tkanki, skorę, poliestry). Działa żrąco na skorę i błony śluzowe oczu i układu oddechowego. Powoduje głęboką martwice skory. Szczegolne zagrożenie dla oczu (utrata wzroku)! Możliwość zatrucia się chlorem, wydzielającym się przy kontakcie preparatu z kwasami. Narażenie występuje podczas wdychania, spożycia i kontaktu ze skorą i oczami.

Wdychanie. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokoj, świeże powietrze.

Zapewnić pomoc lekarską. Transport do lekarza w pozycji leżącej.

Kontakt ze skorą. Zdjąć oblaną odzież. Skorę natychmiast umyć dużą ilością bieżącej wody. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami. Oczy nie mogą się kontaktować z wyrobem gotowym. Oczy płukać co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, przy szeroko rozwartych powiekach. Unikać silnego strumienia wody ze względu na mechaniczne uszkodzenie rogowki. Niezabrudzone oko chronić. W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe. Niezwłocznie zapewnić pomoc okulisty.

Połknięcie. Natychmiast wypłukać jamę ustną a następnie wypić dużą ilość wody. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Unikać wymiotow. Usuwać zabrudzone części odzieży. Transport w pozycji leżącej, w razie potrzeby w stabilnej pozycji bocznej.

03589
Towar
8 (8%)
szt.
100
DESINFEKTIONSREINIGER 0164
-
ph / 12,0
Dozowanie 150-500ml/10L
Cena roztworu roboczego 0,09zł.netto/1L
Opakowanie 5 kg
03589
  • internet
  • &MAGAZYN/KATALOG
  • |#PrProf#|Produkty do przemysłu spożywczego
  • |Dezynfekcja|Branża spożywcza
Witryna stworzona na platformie